Ägaravtal

Avtal för gemensamt ägande

Ägaravtal är ett avtal som ingås mellan två eller flera parter. Avtalet används för att reglera parternas inbördes förhållande såsom ägare till en gemensamt ägd egendom.

Ägaravtal finns av olika slag såsom

Även om de ovan nämnda avtalen har gemensamt att de reglerar ägarnas inbördes förhållande förknippat med egendomen, har de oftast mycket olika innehåll.

Om ni funderar på att upprätta och ingå ett ägaravtal, ska ni tänka på att skapa ett avtal som fungerar över lång tid, då samägandet ofta pågår länge. Tänk även på vad som händer om någon av parterna ska bytas ut.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik