Köpavtal

Avtal för överlåtelse av sak

Köpavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Köpare och Säljare. Avtalet används för att överföra egendom eller tjänster från Säljaren till Köparen i utbyte mot betalning.

Några vanliga områden att reglera i ett Köpavtal är

  • Vad som köps
  • Leverans
  • Fel
  • Förseningar
  • Ersättning och betalning
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Köpavtal, ska ni noga tänka över om avtalet omfattas av konsumentlagstiftning, leveransupplägget samt vad som händer vid fel och förseningar. Tänk även på att ingåendet av flera köpavtal ibland kan underlättas av ett kompletterande ramavtal.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.