VD-avtal

Avtal för verkställande direktörs uppdrag i bolag

VD-avtal är ett avtal som ingås mellan Bolaget och Verkställande direktör (”VD”). Avtalet används för att reglera anställningsförhållandet mellan parterna, där VD är anställd och Bolaget är arbetsgivare.

Några vanliga områden att reglera i ett VD-avtal är

  • Vad VD ska utföra för arbete
  • Hur länge anställningen varar
  • Vilken ersättning VD har rätt till
  • VD:s rätt till ledighet
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • VD:s rätt till avgångsvederlag
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett VD-avtal, ska ni noga tänka över hur ni säkerställer att tvingande lagregler följs, era mål och förutsättningar i anställningsförhållandet samt vad som händer när anställningen tar slut. Tänk även på att lagen om anställningsskydd ofta inte är tillämplig, samt att löpande se över era VD-instruktioner.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.