avtalsjuristen.se - en personlig sida

avtalsjuristen.se tillhandahålls av Linus Paulsson, affärsjurist med fokus på avtal och affärer vid Sumeto AB och Justum AB.

Här kan ni läsa om vanligt förekommande avtal och ta kontakt med Linus Paulsson i frågor rörande affärsavtal.

Ansvarsfriskrivning rörande sidans innehåll

Informationen på avtalsjuristen.se skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Varken Linus Paulsson eller någon annan ansvarar för informationens fullständighet och korrekthet. Ni använder informationen på avtalsjuristen.se på egen risk. Om ni är i behov av hjälp med avtal, är ni välkomna att vända er till Avtalsjuristen Linus Paulsson.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till innehållet på avtalsjuristen.se tillhör Linus Paulsson. Det är förbjudet att kopiera och sprida innehåll från avtalsjuristen.se utan skriftligt godkännande från Linus Paulsson.

Avtalsjurist Linus Paulsson (LL.M)