IT-driftavtal

IT-driftavtal

Avtal om IT-driftstjänster

IT-driftavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Leverantören, Uppdragstagaren eller Konsulten och Kunden, Uppdragsgivaren eller Beställaren. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Uppdragstagaren tar på sig uppdraget att ta hand om hela eller delar av IT-driften hos Uppdragsgivaren.

Några vanliga områden att reglera i ett IT-driftavtal är

  • Driften
  • Beställarens åtaganden
  • Ersättning och betalning
  • Möjligheter till ändringar
  • Personal och underkonsulter
  • Dokumentation
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett IT-driftavtal, ska ni noga tänka över hur Leverantören ska hantera andra leverantörer inom IT-området, vad som händer när avtalet upphör och hur ni ska reglera hantering av personuppgifter. Tänk även på att IT-driften ofta är bestående, medan IT-driftavtalet är avgränsat i tid, vilket medför ett behov av att få en smidig övergång mellan olika IT-driftsperioder, exempelvis vid byte av leverantör.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Vill du göra rätt från början och slippa kostsamma misstag? Då är du välkommen att höra av dig till oss. Vi gör det både enklare och säkrare att upprätta avtal och andra juridiska dokument och du undviker komplikationer du inte vill råka ut för.

Affärsutveckling

Utveckla dina affärer och avtal tillsammans med oss

Affärsrådgivning

Gör det svåra lite enklare med oss som bollplank i avtalsfrågor

Avtalsupprättande

Säkra affären med våra trygga avtal

Avtalsgranskning

Säkra upp de små detaljerna med vår granskning

Förhandling

Lyckas bättre med vårt förhandlingsstöd

Vår avtalsprocess

Inledning

Bakgrundsinformation och uppdragsplanering

Affärsutveckling

Affären konkretiseras

Avtalsutveckling

Avtal utformas

Färdigt avtal

Leverans och genomgång av avtal

Ta hjälp i god tid

Ett vanligt misstag, när det gäller affärer, är att avtal ingås utan ett tillräckligt avtalsarbete och utan medvetna beslut i detaljerna.

Att använda mallar och att blint lita på andra, är bland de vanligaste misstagen och de kan få förödande konsekvenser, såväl affärsmässigt som på ett privat plan.

Boka ett möte med avtalsjuristen.se och få goda råd och hjälp att lyckas med dina affärer.

Avtalsjurist Linus Paulsson
Avtalsjurist Linus Paulsson

Juridikguiden

Avtal ligger ofta inom affärsjuridikens område. God affärsjuridik är avgörande för ett framgångsrikt företagande. Därför har vi tagit fram Juridikguiden som innehåller tips och verktyg så att ni kan komma igång eller vidareutveckla ert affärsjuridiska arbete.

Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Att kontakta oss är första steget till en lyckad affär. Lämna dina uppgifter nedan så återkommer vi så snart vi får tillfälle.

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss så fort vi får tillfälle.

Hämta Juridikguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Juridikguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Tack för meddelandet

Tack!

Vi skickar Juridikguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

Juridikguiden från JUSTUM AB