IT-driftavtal

Avtal om IT-driftstjänster

IT-driftavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Leverantören, Uppdragstagaren eller Konsulten och Kunden, Uppdragsgivaren eller Beställaren. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Uppdragstagaren tar på sig uppdraget att ta hand om hela eller delar av IT-driften hos Uppdragsgivaren.

Några vanliga områden att reglera i ett IT-driftavtal är

  • Driften
  • Beställarens åtaganden
  • Ersättning och betalning
  • Möjligheter till ändringar
  • Personal och underkonsulter
  • Dokumentation
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett IT-driftavtal, ska ni noga tänka över hur Leverantören ska hantera andra leverantörer inom IT-området, vad som händer när avtalet upphör och hur ni ska reglera hantering av personuppgifter. Tänk även på att IT-driften ofta är bestående, medan IT-driftavtalet är avgränsat i tid, vilket medför ett behov av att få en smidig övergång mellan olika IT-driftsperioder, exempelvis vid byte av leverantör.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.