Låneavtal

Avtal för reglering av lån

Låneavtal är ett avtal som ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Långivare, Kreditgivare eller Borgenär och Låntagare, Kredittagare eller Gäldenär. Avtalet används för att reglera lån av pengar.

Några vanliga områden att reglera i ett låneavtal är

  • Det belopp som ska utlånas
  • Ränta
  • Återbetalning
  • Möjlighet till förtida uppsägning
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett låneavtal, ska ni särskilt tänka på vilka förutsättningar som ska ge Långivaren möjlighet till förtida uppsägning av lånet. Tänk även på reglerna om preskription, som kan upphäva Långivarens rätt till återbetalning.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Låneavtal, kanske du även är intresserad av följande.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.