Letter of Intent

Avsiktsförklaring inför eventuell affär

Letter of Intent är en handling som upprättas av en eller flera parter för att visa en avsikt. Huruvida handlingen utgör ett bindande avtal eller ej, är varierande.

Några vanliga områden att reglera i ett Letter of Intent är

  • Partens eller parternas avsikter
  • Förhandlingsregler
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Letter of Intent, ska ni noga tänka över vilka delar av handlingen som ska vara bindande och om det exempelvis ska kompletteras med andra avtal. Tänk även på att Letter of Intent kan vara en bra lösning i ett tidigt skede av en större affär.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.