Sekretessavtal

Avtal för känslig information

Sekretessavtal är ett avtal som ofta ingås mellan två eller flera parter. Det är dock inte ovanlig med ensidiga sekretessförbindelser. Parterna kallas vanligen för Uppgiftslämnaren eller Informationsgivaren och Mottagaren eller Utfärdaren (vid ensidiga sekretessförbindelser). Avtalet används för att skydda parts information från bland annat spridning, som kan medföra skada för parten.

Några vanliga områden att reglera i ett sekretessavtal är

  • Tystnadspliktens omfattning
  • Hantering av information
  • Informationssäkerhet
  • Åtgärder vid särskilda tidpunkter
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett sekretessavtal, ska ni noga tänka över de för- och nackdelar som följer med sekretessen för de olika parterna, hur sekretessåtagandet kan göras så anpassat som möjligt och vad som ska hända om sekretessåtagandet brister. Tänk även på hur länge sekretessåtaganden av olika karaktär bör gälla.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.