Borgensavtal

Dokument för ökad finansiell säkerhet

Borgensavtal (eller borgensförbindelse) är en handling som förbinder en eller flera parter att betala för någon annans räkning. Den som lämnar borgen kallas Borgensman, vilket inte ska sammanblandas med Borgenär (den som har rätt att få betalningen).

Några vanliga områden att reglera i ett Borgensavtal är

  • Borgensupplägg
  • Begränsningar i borgen
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Borgensavtal, ska ni noga tänka över om det är lagom omfattande utifrån såväl borgenärens som borgensmannens perspektiv, om det är rimligt att begränsa den och om det går att komplettera med andra lösningar. Tänk även på att det finns fler upplägg än ett borgensåtagande för att ge borgenären tillräcklig ekonomisk trygghet.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik