Aktieöverlåtelseavtal

Avtal för överlåtelse av aktier

Aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Köpare och Säljare. Avtalet används för att överföra ägandet till aktier från Säljare till Köpare.

Några vanliga områden att reglera i ett aktieöverlåtelseavtal är

  • Överlåtelseförklaring
  • Köpeskilling och betalning
  • Värderingsgrunder
  • Handlingsreglering knutet till särskilda perioder
  • Åtgärder i samband med överlåtelsen
  • Garantier
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett aktieöverlåtelseavtal, ska ni noga tänka över om det är rätt sätt att överlåta företaget på, hur aktieöverlåtelsen ska gå till och hur företaget hanteras under de olika faserna av överlåtelsen. Tänk även på att köparen bör göra en ordentlig undersökning av företaget innan köpet.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik