Aktieöverlåtelseavtal

Avtal för överlåtelse av aktier

Aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Köpare och Säljare. Avtalet används för att överföra ägandet till aktier från Säljare till Köpare.

Några vanliga områden att reglera i ett aktieöverlåtelseavtal är

  • Överlåtelseförklaring
  • Köpeskilling och betalning
  • Värderingsgrunder
  • Handlingsreglering knutet till särskilda perioder
  • Åtgärder i samband med överlåtelsen
  • Garantier
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett aktieöverlåtelseavtal, ska ni noga tänka över om det är rätt sätt att överlåta företaget på, hur aktieöverlåtelsen ska gå till och hur företaget hanteras under de olika faserna av överlåtelsen. Tänk även på att köparen bör göra en ordentlig undersökning av företaget innan köpet.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.