Revers/Skuldebrev

Underlag för en fordran/skuld

Revers eller ett skuldebrev är ett skriftligt löfte om att betala ett visst belopp i pengar. Parterna kallas vanligen Långivare, Kreditgivare eller Borgenär och Låntagare, Kredittagare eller Gäldenär. Reversen/Skuldebrevet används som underlag och regelverk för en viss fordran/skuld och relativt ofta som ett betalmedel.

Några vanliga områden att reglera i en revers/ett skuldebrev är

  • Det belopp som ska betalas
  • Ränta
  • Betalplan
  • Möjlighet till förtida uppsägning
Om ni funderar på att upprätta och använda en revers/ett skuldebrev, ska ni särskilt ta hänsyn till de lagregler som gäller för skuldebrev, tänka på vad som ska gälla när det oönskade inträffar samt beakta reglerna om preskription.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Revers/Skuldebrev, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.