Revers/Skuldebrev

Underlag för en fordran/skuld

Revers eller ett skuldebrev är ett skriftligt löfte om att betala ett visst belopp i pengar. Parterna kallas vanligen Långivare, Kreditgivare eller Borgenär och Låntagare, Kredittagare eller Gäldenär. Reversen/Skuldebrevet används som underlag och regelverk för en viss fordran/skuld och relativt ofta som ett betalmedel.

Några vanliga områden att reglera i en revers/ett skuldebrev är

  • Det belopp som ska betalas
  • Ränta
  • Betalplan
  • Möjlighet till förtida uppsägning
Om ni funderar på att upprätta och använda en revers/ett skuldebrev, ska ni särskilt ta hänsyn till de lagregler som gäller för skuldebrev, tänka på vad som ska gälla när det oönskade inträffar samt beakta reglerna om preskription.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Revers/Skuldebrev, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik