Molntjänstavtal

Avtal för molntjänster

Molntjänstavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Beställare eller Kund och Leverantör. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Beställaren köper en digital tjänst i molnet (”SAAS”) av Leverantören.

Några vanliga områden att reglera i ett Molntjänstavtal är

  • Beskrivning av tjänsten
  • Användning och ändringar i tjänsten
  • Hantering och reglering av data och personuppgifter
  • Servicenivåer
  • Ersättning och betalning
  • Säkerhet
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Molntjänstavtal, ska ni noga tänka över vilka variationer av avtalet som får förekomma hos leverantören, vilka avtal som bör komplettera molntjänstavtalet och vad som händer om någon part behöver få justeringar gjorda i avtalet. Tänk även på att ett molntjänstavtal ofta behöver kompletteras med ett personuppgiftsbiträdesavtal för att reglerna om personuppgiftshantering (GDPR) ska efterlevas.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.