Uppdragsavtal

Avtal för utförande av uppdrag

Uppdragsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Uppdragstagare eller Konsult och Uppdragsgivare eller Beställare. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Uppdragstagaren ska utföra ett uppdrag åt Uppdragsgivaren.

Några vanliga områden att reglera i ett Uppdragsavtal är

  • Uppdraget eller tjänsten
  • Ersättning och betalning
  • Parternas åtaganden i övrigt
  • Möjligheter till ändringar
  • Personal och underkonsulter
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Uppdragsavtal, ska ni noga tänka över hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om uppdraget, ägande och nyttjande av resultat samt ansvaret mellan parterna. Tänk även på att avtalets innehåll bör anpassas utifrån om uppdragstagaren är en enmansföretagare eller ett större företag samt utifrån vad det är som ska levereras.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.