Allmänna villkor

Regelsamlig som kompletterar avtal

Allmänna villkor är en samling juridiska regler som kopplas till ett avtal. De allmänna villkoren används för att effektivisera och underlätta avtalsingåendet, samt för att standardisera ena partens affärsupplägg.

Några vanliga områden att reglera i allmänna villkor är

  • Betalningsupplägg
  • Äganderättsfrågor
  • Skyddsregler
  • Tvistlösning
Om ni funderar på att upprätta allmänna villkor, ska ni noga tänka på hur olika avtal påverkas av villkoren. Tänk även på att olika prioriteringar mellan juridiska regler kan påverka den juridiska effekten.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik