Allmänna villkor

Regelsamlig som kompletterar avtal

Allmänna villkor är en samling juridiska regler som kopplas till ett avtal. De allmänna villkoren används för att effektivisera och underlätta avtalsingåendet, samt för att standardisera ena partens affärsupplägg.

Några vanliga områden att reglera i allmänna villkor är

  • Betalningsupplägg
  • Äganderättsfrågor
  • Skyddsregler
  • Tvistlösning
Om ni funderar på att upprätta allmänna villkor, ska ni noga tänka på hur olika avtal påverkas av villkoren. Tänk även på att olika prioriteringar mellan juridiska regler kan påverka den juridiska effekten.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist
Avtalsjurist Linus Paulsson

Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer

Hej! Mitt namn är Linus Paulsson och jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal! Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.

Linus Paulsson, avtalsjurist
Avtalsjurist Linus Paulsson (LL.M)