Fullmakt

Att ge annan rätt att agera

Genom fullmakt kan en person ge en annan rätt att vidta åtgärder i den förstnämndes namn. Parterna kallas vanligen för Fullmaktsgivare eller Huvudman och Fullmaktshavare eller Fullmäktig. Fullmakten används för att underlätta eller ge möjligheten att vidta rättsliga åtgärder då Fullmaktsgivaren inte själv kan göra det lika enkelt.

Några vanliga områden att reglera i en fullmakt är

  • Vad fullmakten ger fullmaktshavaren rätt att göra
  • Hur länge Fullmakten ska gälla
Om ni funderar på att använda en fullmakt, ska ni noga tänka över vad Fullmaktshavaren ska ha för behörighet och befogenhet samt när fullmakten ska upphöra. Tänk även på hur fullmakten återkallas om det behöver ske i förtid.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.