Handelsbolagsavtal

Avtal för samarbete i handelsbolag

Handelsbolagsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas Bolagsmän. Avtalet används för att reglera samarbetet i att driva ett handelsbolag.

Några vanliga områden att reglera i ett Handelsbolagsavtal är

  • Bolaget och verksamheten
  • Ekonomiska och andra insatser
  • Arvoden och fördelning av vinst och förlust
  • Förvaltning
  • Nya bolagsmän
  • Uteslutning
  • Regress
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Handelsbolagsavtal, ska ni noga tänka över vilka som ska vara bolagsmän nu och i framtiden, vad parterna ska bidra med och hur vinst och förlust hanteras i bolaget. Tänk även på Handelsbolagsavtal ofta gäller över lång tid, vilket gör det svårare att förutse vad som kan hända under avtalets livslängd.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik