Handelsbolagsavtal

Avtal för samarbete i handelsbolag

Handelsbolagsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas Bolagsmän. Avtalet används för att reglera samarbetet i att driva ett handelsbolag.

Några vanliga områden att reglera i ett Handelsbolagsavtal är

  • Bolaget och verksamheten
  • Ekonomiska och andra insatser
  • Arvoden och fördelning av vinst och förlust
  • Förvaltning
  • Nya bolagsmän
  • Uteslutning
  • Regress
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Handelsbolagsavtal, ska ni noga tänka över vilka som ska vara bolagsmän nu och i framtiden, vad parterna ska bidra med och hur vinst och förlust hanteras i bolaget. Tänk även på Handelsbolagsavtal ofta gäller över lång tid, vilket gör det svårare att förutse vad som kan hända under avtalets livslängd.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.