Återförsäljaravtal

Avtal för distribution med återförsäljare

Återförsäljaravtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Återförsäljare och Leverantör. Avtalet används för att reglera ett förhållande där Återförsäljaren köper och sedan säljer vidare Leverantörens produkter i eget namn.

Några vanliga områden att reglera i ett Återförsäljaravtal är

  • Återförsäljarens försäljningsrätt
  • Leverans
  • Försäljningsinsatser
  • Pris och betalning
  • Vad som gäller rörande produkterna
  • Hur kostnader och insatser hanteras
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Återförsäljaravtal, ska ni noga tänka över om det är rätt upplägg för att distribuera produkterna (kanske hittar ni en annan lösning som passar båda bättre), hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om engagemang, kostnader och resultat samt ansvaret mellan parterna.. Tänk även på att säkerställa att avtalet är förenligt med gällande konkurrensrätt.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Återförsäljaravtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik