Återförsäljaravtal

Avtal för distribution med återförsäljare

Återförsäljaravtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Återförsäljare och Leverantör. Avtalet används för att reglera ett förhållande där Återförsäljaren köper och sedan säljer vidare Leverantörens produkter i eget namn.

Några vanliga områden att reglera i ett Återförsäljaravtal är

  • Återförsäljarens försäljningsrätt
  • Leverans
  • Försäljningsinsatser
  • Pris och betalning
  • Vad som gäller rörande produkterna
  • Hur kostnader och insatser hanteras
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Återförsäljaravtal, ska ni noga tänka över om det är rätt upplägg för att distribuera produkterna (kanske hittar ni en annan lösning som passar båda bättre), hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om engagemang, kostnader och resultat samt ansvaret mellan parterna.. Tänk även på att säkerställa att avtalet är förenligt med gällande konkurrensrätt.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Återförsäljaravtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.