Aktieägaravtal

Avtal för samarbete i aktiebolag

Aktieägaravtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter, vilka är eller ska bli delägare i ett aktiebolag. Parterna kallas vanligen Part eller Delägare. Avtalet används för att reglera parternas ägande och samarbete i aktiebolaget. I många fall ingås aktieägaravtalet mellan samtliga aktieägare. I särskilda fall omfattar avtalet enbart en grupp av aktieägarna.

Några vanliga områden att reglera i ett aktieägaravtal är

  • Bolaget och verksamheten
  • Bolagets ledning och beslutsfattande
  • Insatser i bolaget
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Överlåtelse av aktier
  • Inlösen av aktier
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett aktieägaravtal, ska ni noga tänka över hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om ägarskapet och framtiden, vad som satsas i och vad som förväntningar av ert ägarskap samt vad som händer den dagen då ni inte längre ska vara delägare i aktiebolaget. Tänk även på att avtalets innehåll bör anpassas utifrån ägarförhållanden såsom antalet ägare, ägarnas andelar (exempel majoritet- och minoritetsägare), ägarnas olika roller med mera.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.