Aktieägaravtal

Avtal för samarbete i aktiebolag

Aktieägaravtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter, vilka är eller ska bli delägare i ett aktiebolag. Parterna kallas vanligen Part eller Delägare. Avtalet används för att reglera parternas ägande och samarbete i aktiebolaget. I många fall ingås aktieägaravtalet mellan samtliga aktieägare. I särskilda fall omfattar avtalet enbart en grupp av aktieägarna.

Några vanliga områden att reglera i ett aktieägaravtal är

  • Bolaget och verksamheten
  • Bolagets ledning och beslutsfattande
  • Insatser i bolaget
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Överlåtelse av aktier
  • Inlösen av aktier
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett aktieägaravtal, ska ni noga tänka över hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om ägarskapet och framtiden, vad som satsas i och vad som förväntningar av ert ägarskap samt vad som händer den dagen då ni inte längre ska vara delägare i aktiebolaget. Tänk även på att avtalets innehåll bör anpassas utifrån ägarförhållanden såsom antalet ägare, ägarnas andelar (exempel majoritet- och minoritetsägare), ägarnas olika roller med mera.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik