Distributionsavtal

Avtal för distribution av produkter

Distributionsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna benämns olika beroende på vad för typ av distributionsavtal som används. Avtalet används för att reglera affärsupplägg där parterna samarbetar i att distribuera produkter.

Följande avtal är varianter av Distributionsavtal

Läs gärna mer om respektive Distributionsavtal genom länkarna ovan.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik