Finder’s Fee-avtal

Avtal för förmedlingsuppdrag

Finder’s Fee-avtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Uppdragstagare, Konsult eller Förmedlare och Uppdragsgivare eller Beställare. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Uppdragstagaren ska hitta och eventuellt förmedla en tillgång, affärsuppgörelse eller annat åt Uppdragsgivaren.

Några vanliga områden att reglera i ett Finder’s Fee-avtal är

  • Vad som ska förmedlas
  • Förmedlingsuppdraget
  • Ersättning och betalning
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Finder’s Fee-avtal, ska ni noga tänka över vad och hur något ska förmedlas samt vad ersättningen för detta ska vara. Tänk även på om det behövs någon särskild reglering rörande objektet eller relationerna som förmedlingen omfattar.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Finder’s Fee-avtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik