Licensavtal

Avtal om rätt att nyttja immateriell egendom

Licensavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Licensgivare och Licenstagare. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Licenstagaren ofta betalar för att få använda någon typ av immateriell egendom som Licensgivaren har.

Några vanliga områden att reglera i ett Licensavtal är

  • Vad som omfattas av licensen
  • Begränsningar av licensen
  • Ersättning och betalning
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Licensavtal, ska ni noga tänka över om avtalet följer konkurrenslagstiftningen, om det ska vara exklusivt (medföra ensamrätt) på något sätt och hur de immateriella tillgångarna skyddas. Tänk även på att felaktigt licensavtal kan bli helt eller delvis ogiltigt samt medföra skadestånd och konkurrensskadeavgift om det strider mot konkurrenslagstiftningen.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.