Franchiseavtal

Avtal för distribution genom franchise

Franchiseavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Franchisetagare och Franchisegivare. Avtalet används för att reglera affärsförhållandet där Franchisegivaren låter Franchisetagaren driva affärsverksamhet under Franchisegivarens koncept och varumärken.

Några vanliga områden att reglera i ett Franchiseavtal är

  • Upplåtelseförklaring
  • Hur parterna ska agera
  • Reglering av insatser och kostnader
  • Vad som gäller rörande produkterna
  • Vad som gäller rörande kunderna
  • Vad som gäller rörande de immateriella rättigheterna
  • Ersättning och betalning
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Franchiseavtal, ska ni noga tänka över om det är rätt upplägg för att distribuera produkterna (kanske hittar ni en annan lösning som passar båda bättre), hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om franchiseupplägget i stort, vad som händer om och i sådana fall när relationen tar slut samt ansvaret mellan parterna. Tänk även på att avtalets innehåll måste anpassas för att inte strida mot den tvingande konkurrenslagstiftningen.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.