Samäganderättsavtal

Avtal för gemensamt ägande

Samäganderättsavtal är ett avtal som ingås två eller flera parter. Avtalet används för att reglera parternas inbördes rättigheter och skyldigheter förknippade med ett gemensamt ägande av egendom.

Några vanliga områden att reglera i ett samäganderättsavtal är

  • Nyttjanderätt till egendomen
  • Avkastning från egendomen
  • Förvaltning av egendomen
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett samäganderättsavtal, ska ni tänka på att sådana avtal ofta löper på lång tid, vilket gör det extra viktigt att tänka långsiktigt i avtalsupprättandet. Tänk även på vad som ska hända den dagen någon av parterna byts ut.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik