Anställningsavtal

Avtal för anställningsförhållanden

Anställningsavtal är ett avtal som ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Arbetstagare och Arbetsgivare. Avtalet används för att reglera ett anställningsförhållande, det vill säga ett förhållande där arbetstagaren ska utföra arbete i utbyte mot ersättning (lön och förmåner).

Några vanliga områden att reglera i ett Anställningsavtal är

  • Vad Arbetstagaren ska utföra för arbete
  • Hur länge anställningen varar
  • Var och när arbetet ska utföras
  • Vilken ersättning Arbetstagaren har rätt till
  • Arbetstagarens rätt till ledighet
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Anställningsavtal, ska ni noga tänka över hur ni säkerställer att tvingande lagregler följs, era mål och förutsättningar i anställningsförhållandet samt vad som händer när anställningen tar slut Tänk även på att det bara är fysiska personer som kan vara anställda och att vissa anställningar inte omfattas av Lagen om anställningsskydd.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.