Kompanjonavtal

Avtal för samarbete i bolag

Kompanjonavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Bolagsmän eller Delägare. Avtalet används för att reglera affärsrelationen mellan bolagsmännen eller delägarna i ett bolag.

Följande avtal är varianter av Kompanjonavtal

Läs gärna mer om respektive Kompanjonavtal genom länkarna ovan.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Kompanjonavtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik