Bolagsavtal

Avtal för samarbete i bolag

Bolagsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Bolagsmän. Avtalet används för att reglera samarbetet i att driva ett bolag.

Följande avtal är varianter av Bolagsavtal

Läs gärna mer om respektive Bolagsavtal genom länkarna ovan.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Bolagsavtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik