Samarbetsavtal

Avtal för att reglera samarbeten

Samarbetsavtal är ett avtal som ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Parterna eller Samarbetsparterna. Avtalet används för att reglera parternas inbördes rättigheter och skyldigheter i ett samarbete.

Några vanliga områden att reglera i ett samarbetsavtal är

  • Allmänna förpliktelser
  • Ersättning och betalning
  • Informations och rapporteringsskyldighet
  • Äganderätt
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett samarbetsavtal, ska ni säkerställa att samarbetet inte riskerar att medföra brott mot gällande konkurrenslagstiftning.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik