Samarbetsavtal

Avtal för att reglera samarbeten

Samarbetsavtal är ett avtal som ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Parterna eller Samarbetsparterna. Avtalet används för att reglera parternas inbördes rättigheter och skyldigheter i ett samarbete.

Några vanliga områden att reglera i ett samarbetsavtal är

  • Allmänna förpliktelser
  • Ersättning och betalning
  • Informations och rapporteringsskyldighet
  • Äganderätt
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett samarbetsavtal, ska ni säkerställa att samarbetet inte riskerar att medföra brott mot gällande konkurrenslagstiftning.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.