Agentavtal

Avtal om distribution med agentupplägg

Agentavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Agent eller Försäljningsagent och Leverantör eller Huvudman. Avtalet används för att reglera ett förhållande där Agenten ska hitta och eventuellt ingå affärer åt Leverantören..

Några vanliga områden att reglera i ett Agentavtal är

  • Uppdragsförklaring
  • Hur parterna ska agera
  • Vad som gäller rörande produkterna
  • Hur kostnader och insatser hanteras
  • Ersättning och betalning
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Agentavtal, ska ni noga tänka över om det är rätt upplägg för att distribuera produkterna (kanske hittar ni en annan lösning som passar båda bättre), hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om engagemang, kostnader och resultat samt ansvaret mellan parterna.. Tänk även på att avtalets innehåll bör anpassas utifrån om konsulten är en enmanskonsult eller ett större företag samt utifrån vad det är som ska levereras.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik