Kommanditbolagsavtal

Avtal för samarbete i kommanditbolag

Kommanditbolagsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas Bolagsmän och delas upp i Kommanditdelägare och Komplementärer. Avtalet används för att reglera samarbetet i att driva ett Kommanditbolag.

Några vanliga områden att reglera i ett Kommanditbolagsavtal är

  • Bolaget och verksamheten
  • Ekonomiska och andra insatser
  • Arvoden och fördelning av vinst och förlust
  • Kommanditdelägare och Komplementärer
  • Förvaltning
  • Nya bolagsmän
  • Uteslutning
  • Regress
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Kommanditbolagsavtal, ska ni noga tänka över vilka som ska vara kommanditdelägare och komplementärer nu och i framtiden, vad parterna ska bidra med och hur vinst och förlust hanteras i bolaget. Tänk även på att Kommanditbolagsavtal ofta gäller över lång tid, vilket gör det svårare att förutse vad som kan hända under avtalets livslängd.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.