Arrendeavtal

Arrendeavtal

Avtal om arrende av mark

Arrendeavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Arrendator och Jordägare. Avtalet används för att reglera förhållandet där Jordägaren upplåter/hyr ut mark mot ersättning från Arrendatorn.

Några vanliga områden att reglera i ett Arrendeavtal är

  • Upplåtelseförklaring
  • Ersättning och betalning
  • Reglering av kostnader
  • Andrahandsupplåtelse
  • Överlåtelse av arrenderätten
  • Besittningsskydd
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Arrendeavtal, ska ni noga tänka över avtalets innehåll med utgångspunkt från dess långa livslängd, reglering av kostnader och ansvar, besittningsskydd och ansvar. Tänk även på det finns lagkrav på att arrendeavtal ska vara skriftliga och att de inte får gälla för hur lång tid som helst.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Affärsutveckling

Utveckla dina affärer och avtal tillsammans med oss

Affärsrådgivning

Gör det svåra lite enklare med oss som bollplank i avtalsfrågor

Avtalsupprättande

Säkra affären med våra trygga avtal

Avtalsgranskning

Säkra upp de små detaljerna med vår granskning

Förhandling

Lyckas bättre med vårt förhandlingsstöd

Vår avtalsprocess

Inledning

Bakgrundsinformation och uppdragsplanering

Affärsutveckling

Affären konkretiseras

Avtalsutveckling

Avtal utformas

Färdigt avtal

Leverans och genomgång av avtal

Ta hjälp i god tid

Ett vanligt misstag, när det gäller affärer, är att avtal ingås utan ett tillräckligt avtalsarbete och utan medvetna beslut i detaljerna.

Att använda mallar och att blint lita på andra, är bland de vanligaste misstagen och de kan få förödande konsekvenser, såväl affärsmässigt som på ett privat plan.

Boka ett möte med avtalsjuristen.se och få goda råd och hjälp att lyckas med dina affärer.

Avtalsjurist Linus Paulsson
Avtalsjurist Linus Paulsson

Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Att kontakta oss är första steget till en lyckad affär. Lämna dina uppgifter nedan så återkommer vi så snart vi får tillfälle.

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss så fort vi får tillfälle.

Tack för meddelandet