Arrendeavtal

Avtal om arrende av mark

Arrendeavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Arrendator och Jordägare. Avtalet används för att reglera förhållandet där Jordägaren upplåter/hyr ut mark mot ersättning från Arrendatorn.

Några vanliga områden att reglera i ett Arrendeavtal är

  • Upplåtelseförklaring
  • Ersättning och betalning
  • Reglering av kostnader
  • Andrahandsupplåtelse
  • Överlåtelse av arrenderätten
  • Besittningsskydd
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Arrendeavtal, ska ni noga tänka över avtalets innehåll med utgångspunkt från dess långa livslängd, reglering av kostnader och ansvar, besittningsskydd och ansvar. Tänk även på det finns lagkrav på att arrendeavtal ska vara skriftliga och att de inte får gälla för hur lång tid som helst.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.