Förmedlingsavtal

Avtal om förmedlingsuppdrag

Förmedlingsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Uppdragstagare, Konsult eller Förmedlare och Uppdragsgivare eller Beställare. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Uppdragstagaren ska förmedla en tillgång till eller från Uppdragsgivaren.

Några vanliga områden att reglera i ett Förmedlingsavtal är

  • Vad som ska förmedlas
  • Förmedlingsuppdraget
  • Ersättning och betalning
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Förmedlingsavtal, ska ni noga tänka över vad och hur något ska förmedlas samt vad ersättningen för detta ska vara. Tänk även på om det behövs någon särskild reglering rörande objektet eller relationerna som förmedlingen omfattar.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist

Hej! Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Avtalsjurist Linus Paulsson

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal!
Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.