Lokalhyresavtal

Avtal för uthyrning av lokal

Lokalhyresavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Hyresvärd och Hyresgäst. Avtalet används för att reglera det förhållande där Hyresgästen hyr en lokal av Hyresvärden.

Några vanliga områden att reglera i ett lokalhyresavtal är

  • Lokalen
  • Hyran
  • Reglering av underhåll och reparationer
  • Hyresgästens rätt till ändringar och åtgärder
  • Utrymmen och åtgärder förknippade med lokalen
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett lokalhyresavtal, ska ni tänka på att sådana avtal ofta löper på lång tid och vad som kan tänkas påverka er situation i avtalet under den tiden. Tänk även på besittningsskydd, säkerheter och framtida uppsägning.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik