Lokalhyresavtal

Avtal för uthyrning av lokal

Lokalhyresavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Hyresvärd och Hyresgäst. Avtalet används för att reglera det förhållande där Hyresgästen hyr en lokal av Hyresvärden.

Några vanliga områden att reglera i ett lokalhyresavtal är

  • Lokalen
  • Hyran
  • Reglering av underhåll och reparationer
  • Hyresgästens rätt till ändringar och åtgärder
  • Utrymmen och åtgärder förknippade med lokalen
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett lokalhyresavtal, ska ni tänka på att sådana avtal ofta löper på lång tid och vad som kan tänkas påverka er situation i avtalet under den tiden. Tänk även på besittningsskydd, säkerheter och framtida uppsägning.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Linus Paulsson, avtalsjurist
Avtalsjurist Linus Paulsson

Jag hjälper Er till bättre avtal och affärer

Hej! Mitt namn är Linus Paulsson och jag hjälper Er till bättre avtal och affärer. Låt oss höras så berättar jag mer!

Hej!

Vad kul att du är intresserad av avtal! Lämna dina uppgifter nedan så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.

Linus Paulsson, avtalsjurist
Avtalsjurist Linus Paulsson (LL.M)