Kommissionsavtal

Avtal för distribution genom kommissionär

Kommissionsavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två parter. Parterna kallas vanligen Kommissionär och Kommittenten. Avtalet används för att reglera affärsrelationen där Kommissionären ska sälja Kommittentens produkter i eget namn, men för Kommittentens räkning.

Några vanliga områden att reglera i ett Kommissionsavtal är

  • Upplåtelseförklaring
  • Försäljningsvillkor
  • Försäljningsinsatser
  • Hur kostnader och insatser hanteras
  • Ersättning och betalning
  • Skyddsregler (exempel sekretess)
  • Ansvar
Om ni funderar på att upprätta och ingå ett Kommissionsavtal, ska ni noga tänka över om det är rätt upplägg för att distribuera produkterna, hur era förutsättningar och mål ser ut i fråga om engagemang, kostnader och resultat samt ansvaret mellan parterna. Tänk även på att det finns fler upplägg än kommissionsupplägget för att lyckas med parternas gemensamma mål att distribuera produkter.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik