Företagsöverlåtelseavtal

Avtal för överlåtelse av företag

Företagsöverlåtelseavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Köpare och Säljare. Avtalet används för att överlåta ett bolag eller inkråmet i ett företag från Säljare till Köpare.

Följande avtal är varianter av Företagsöverlåtelseavtal

Läs gärna mer om respektive Företagsöverlåtelseavtal genom länkarna ovan.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Företagsöverlåtelseavtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik