Företagsöverlåtelseavtal

Företagsöverlåtelseavtal är ett avtal som oftast ingås mellan två eller flera parter. Parterna kallas vanligen Köpare och Säljare. Avtalet används för att överlåta ett bolag eller inkråmet i ett företag från Säljare till Köpare.

Följande avtal är varianter av Företagsöverlåtelseavtal

Läs gärna mer om respektive Företagsöverlåtelseavtal genom länkarna ovan.

Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt.

Eftersom du tittar på Företagsöverlåtelseavtal, kanske du även är intresserad av följande avtal.

Avtal och affärsjuridik

Personlig och anpassad hjälp med avtal och affärsjuridik